Príčiny a riešenia trecej ablácie pri tlakovom liatí hliníka

Vizuálna kontrola: povrch odlievacia časť má v niektorých polohách drsný povrch. Dôvody sú tieto:

1. Nesprávna poloha, smer a tvar vnútorného bežca spôsobený formou na tlakové liatie (forma)

2. Nedostatočné chladenie roztaveného kovu odieraním zvislej časti na vnútornom vtoku spôsobené podmienkami odlievania Riešením a metódami prevencie sú:

1) Zlepšenie polohy a smeru vnútorného bežca nie je dobré, keď susedí s vnútorným bežcom

2) Zlepšite podmienky chladenia, najmä na zlepšenie počiatočnej polohy prania roztaveného kovu

3. Pridajte farbu na odstránenú časť

4. Nastavte teplotu zliatinovej kvapaliny tak, aby nevznikali vzduchové bubliny. 5. Odstráňte oxidy zliatin na formách

2-1

 


Čas zverejnenia: 17. augusta 2020