Príčiny a riešenia erózie tlakového liatia hliníka

Vizuálna kontrola: V miestnej polohe štítu sú jamky alebo reliéfne razby tlakové liatie.

Dôvody sú tieto:

1) Nesprávne nastavenie polohy vnútorného bežca

2) Zlé podmienky chladenia

Riešenia a metódy prevencie sú:

1) Hrúbka vnútorného bežca by mala byť primeraná

2) Upravte polohu, smer a spôsob nastavenia vnútorného bežca

3) Posilnite chladenie erodovaných častí.

4-1

 


Čas zverejnenia: 21. augusta 2020